חזון

מרכז קהילתי השואב את ערכיו

מעולם התורה והלאומיות.

פועל מכוח הקהילה ומשמעותי לתושבים.

מהווה מקור להעצמת הקהילה

בתחומי ידע, תרבות, פנאי וערכים,

תוך קבלת הפסיפס האנושי

וחיזוק המשותף בקהילה.

powered by ATARIX