חיפוש באתר

טפסים

טופס ביטול הרשמה לצהרוני ניצנים תשפ"ג

הנחיות למילוי הטופס:

נוהל ביטול הרשמה:

 

* ניתן לבטל הרשמה עד לתאריך 28/8/2022 על ידי מילוי טופס "ביטול הרשמה לצהרון" שנמצא באתר. הביטול מלווה בתשלום של 50 ₪ דמי ביטול ! לאחר תאריך זה תחויבו בשכ"ל לחודש ספטמבר 2022.

 

ביטול הרשמה לאחר פתיחת שנה"ל :

 

- ביטול יעשה עד ה-20 לחודש – ישולם דמי ביטול + שכ"ל חודש נוכחי

 

- ביטול לאחר 20 לחודש ישולם בנוסף החודש העוקב.

 

* אי השתתפות בצהרון לתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, במקרה של מחלה ממושכת יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו. הנהלת הצהרון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חוזה במידה והצהרון יתקשה לענות על צרכיהם

 הריני מעוניין לבטל הרשמת ילדי לצהרון נצנים בשנה"ל תשפ"ב

 

חתמו כאן
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות