טופס ביטול הרשמה למעונות

טופס ביטול הרשמה למעונות

הנחיות למילוי הטופס:

ביטולים עד לתחילת שנת הלימודים
ניתן לבטל הרשמה למעון עד 15.8.23 כולל.
במידה וההורים מבטלים הרשמה- דמי הרשמה על סף 130 ₪ לא יוחזרו.
במקרה של ביטול ההרשמה בין התאריכים 16.8-31.8 בנוסף לדמי הרישום תגבה מקדמה על סך 570 ₪.

את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לבצע באמצעות טופס ביטול התקשרות באתר המתנ"ס ולוודא קבלת אישור הביטול.

ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים


בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש.
בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב והילד רשאי להישאר במעון בחודש העוקב הנ"ל.
את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לבצע באמצעות טופס ביטול התקשרות באתר המתנ"ס ולוודא קבלת אישור הביטול.

בכל מקרה של עזיבה במהלך השנה יחוייב החלק היחסי של חודש 8.2024 (מאחר והתשלום למעונות נפרס על 12 תשלומים ולא 11 תשלומים).


נרשם למעון
חתימה
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;