טופס ביטול מנוי לבריכה/לחדר כושר

טופס ביטול מנוי לבריכה/לחדר כושר

הנחיות למילוי הטופס:

מדיניות ביטולים: 

 

*כרטיסיה 

תוקף כרטיסיה – שנה מיום הרכישה

ניתן לבטל רכישת כרטיסיה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, יגבו 5% ממחיר הרכישה  או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. באם נעשה שימוש בכרטיסיה בתקופה זו יקוזז מההחזר סכום עלות מספר כניסות שנוצלו.

הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.

 

 

*כרטיס בודד

ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.

 

 

*מנוי שנתי

בביטול במהלך השבועיים הראשונים

יחוייב בעל המנוי עבור דמי השימוש היחסיים + 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

 

ביטול בתום שבועיים

הודעת ביטול תעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס, הביטול יכנס לתוקף 30 יום לאחר שנמסרה הודעת הביטול.

דמי הביטול

עם כניסת הביטול לתוקף על בעל המנוי  לשלם עבור החלק היחסי של תקופת המינוי, ובנוסף דמי ביטול שיחושבו כך:

  1. מכפלת תקופת המנוי בהפרש בין המנוי של הלקוח לבין מחיר מנוי חודשי;
  2. בגין ביטול בשליש הראשון של התקופה לא ישלמו דמי ביטול העולים על 25% מהתמורה; בגין ביטול בשליש השני לא ישלמו דמי ביטול העולים על 20% מהתמורה; בגין ביטול בשליש השלישי לא ישלמו דמי ביטול העולים על 17% מהתמורה.
  3. בכל מקרה דמי הביטול והתשלום עבור השימוש לא יעלו ביחד על מחיר העסקה המקורית.

 

*מנוי חודשי מתחדש

יש להודיע על הפסקת המנוי עד 15 לחודש, ובכך המנוי יבוטל בחודש העוקב. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול מנוי לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.

 

חוג (מנוי משולב חד"כ וסטודיו)

יש להודיע על הפסקת השתתפות בחוג עד 15 לחודש, ובכך המנוי יבוטל בחודש העוקב. הודעת הביטול תעשה באמצעות טופס ביטול מנוי לבריכה/חדר כושר הנמצא באתר המתנ"ס.

שימו לב!! 

הביטול לא יכנס לתוקף ללא אישור המשרד בהודעת סמס או ווצאפ! יש להתקשר למשרד לוודא קבלת הטופס 02-9706600

 

מעוניין לבטל (שים לב! באם הנך רשום לחוג שבגין מנוי לחדר כושר קיבלת עליו הנחה - הנחה זו תבוטל.)
*** יש למלא טופס נפרד לכל סוג פריט שהנך מבקש לבטל
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;