מנהלת
לרנר שרי
טל:02-9706604
פקס:02-9709560

חזון תרבות וקהילה

מחלקת תרבות וקהילה של המתנ"ס משמעותי לפרט ולכלל הקהילה על כל גווניה, יוזמת פעילויות ואירועים שונים ומגוונים, ומקדמת יוזמות מתוך הקהילות, תוך כדי שרות מקצועי, איכות גבוהה, והנאה רבה.

מטרות

1) להנציח את חגי ישראל ותאריכים משמעותיים בלוח העברי לכל שכבות הישוב.

2) פיתוח, העצמה, והתייחסות לקבוצות שונות בקהילה.

3) פיתוח וטיפוח הקהילתיות שבישוב עם דגש של חסד, עזרה הדדית, חרום, ותרבות (הנאה וכייף).