נוער בסיכון

 

מחלקת נוער בסיכון

חזון

המחלקה לנוער בסיכון פועלת למיצוי הפוטנציאל האישי של כל נער ונערה הנמצאים על רצף הסיכון, במטרה להביא לצמצום פערים חברתיים ונתינת תחושת שייכות לקהילה ולקבוצת השווים של כל נער ונערה, מתוך שאיפה להנחלה והקניית ערכים חינוכיים הנגזרים מתוך ערכי החברה השונים בקהילות השונות במועצה המקומית.

המחלקה פועלת, לקדם, אצל עובדיה: יכולת עבודה שיתופית ,חיוניות, מגויסות, יכולת למידה, גמישות ותחושת שליחות.

המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון פועלת בתחומים הבאים:

● מרכז נוער המיועד לתת מענה כוללני לבני הנוער על פני רצף הסיכון
● עובדי חינוך טיפול הנותנים ליווי וטיפול פרטני וקבוצתי לנוער הנמצא על רצף הסיכון.
● עבודת רחוב על ידי צוות מאתרים, איתור בני נוער הנמצאים על רצף הסיכון ושימוש של חומרים פסיכואקטיביים

   וחיבורם למענים רלוונטיים.

● פעילות, סדנאות, וקורסים לנוער הנמצא על רצף הסיכון בתחומים חברתיים, מקצועיים וחווייתיים.
● הפעלת מועדוניות של המחלקה לשירותים חברתיים - מסגרת חינוכית - טיפולית משלימה. הנערים והנערות מקבלים העשרה לימודית

   וחברתית, ארוחה חמה. בנוסף, טיפול רגשי (אישי וקבוצתי).

● נתינת מענים וחוסן למניעת התנהגויות מסוכנות לכלל בני הנוער במועצה ולהוריהם
● נתינת מענה לבני נוער בעת שגרה, מצוקה, סיכון וחירום.

העבודה נעשית בשיתוף עם - מחלקת הנוער, מחלקת רווחה, מחלקת החינוך, היחידה לביקור סדיר, תחום מניעה, שירות פסיכולוגי חינוכי.

 

powered by ATARIX