טופס ספק חדש

טופס ספק חדש

אישור ניהול ספרים וניכוי במקור בתוקף באתר מס הכנסה
עוסק פטור
במידה והינך עוסק פטור אנא בחר באחת משתי האפשרויות הבאות
לשאלות ניתן לפנות ל:
רחל קרלינסקי - מנהלת חשבונות ושכר
ksafim@bet-el.matnasim.co.il
02-9706602
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;