סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9706600
bet-el@matnasim.org.il
פקס: 02-9709560

טופס ספק חדש -

אישור ניהול ספרים וניכוי במקור בתוקף באתר מס הכנסה
עוסק פטור
במידה והינך עוסק פטור אנא בחר באחת משתי האפשרויות הבאות
לשאלות ניתן לפנות ל:
רחל קרלינסקי - מנהלת חשבונות ושכר
ksafim@bet-el.matnasin.co.il
02-9706602
  • החברה למתנסים
  • בית אל
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים