הרשמה פתוחה לכיתת התינוקות החדשה הממוקמת במעון יהלום.

הרשמה מיעודת אך ורק לתינוקות שאושרו על ידי רכזת המעונות

רחל עוליאל. 

לשאלות ניתן לפנות לרחל : gilrach@bet-el.matnasim.co.il