רכזת צהרוני ניצנים
ליטל קסברג
טל:052-3121494
פקס:

פתיחת מסגרת צהרון מותנית במספר הנרשמים

ההרשמה הינה על פי אשכול ועל בסיס מקום פנוי:
אשכול א' - מתחם גני הילדים בשכונה א'
אשכול ב' - מתחם גני הילדים בשכונה ב' (ליד המכולת)
אשכול ניצנית- מתחם גני הילדים (פארק ניצנית)

ההרשמה לצהרונים הינה עד תאריך 15/4/18 לאחר מכן ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד. 
מסלולי הצהרון הקיימים:

מסלול 'צהרון גן רגיל'- שעות פעילות 14:00–16:00.
פעילות במשך שנה"ל ואינו כולל חופשות של מערכת החינוך

100 ₪ לחודש


מסלול צהרון גן פלוס 
שעות פעילות 14:00–16:00 וכן תוספת של 14 במהלך השנה שיופעלו על ידי צוות הצהרון בימי חופשה של מערכת החינוך בין השעות 8:00- 16:00 

עלות 140 ש"ח 

צהרוני בתי הספר - לכיתות א'-ב'
משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00- הצהרון לא מתקיים בחופשות בית הספר.

עלות 100 ש"ח לחודש.


נוהל ביטול הרשמה:

* ניתן לבטל הרשמה עד לתאריך 30.4.18 על ידי מילוי טופס "ביטול הרשמה לצהרון" שנמצא באתר.ולשלם 50 ₪ דמי ביטול בלבד! לאחר תאריך זה תחויבו בשכ"ל לחודש ספטמבר 2018.

ביטול הרשמה לאחר פתיחת שנה"ל :
- ביטול יעשה עד ה-20 לחודש – ישולם דמי ביטול + שכ"ל חודש נוכחי
- ביטול לאחר 20 לחודש ישולם בנוסף החודש העוקב.

* אי השתתפות בצהרון לתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, במקרה של מחלה ממושכת יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו. הנהלת הצהרון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חוזה במידה והצהרון יתקשה לענות על צרכיהם.

מידע חשוב !!

התכנית הינה תכנית הפעלת צהרונים עם העשרה של משרד החינוך, המועצה המקומית והחברה למתנ"סים.
המתנ"ס ממנה רכזת מטעמו אשר מפקחת על עבודת צוות הצהרונים ומדריכה אותם באופן שוטף.

צוותים – הצוותים מקצועיים ועוברים הכשרות והדרכות שוטפות, בכל מסגרת עובדות גננת מוסמכת וסייעת.
הזנה - הילדים מקבלים ארוחה חמה מתפריט בריא וכשרה למהדרין.
העשרה - ילדי הצהרון מקבלים חוג העשרה אחד בשבוע על ידי מפעיל/ה חיצוני/ת שמגיע/ה לצהרון להעשיר בתנועה, מוסיקה, תיאטרון, מדע, טבע וכו'.
איסוף הילדים - ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:00 . על כל רבע שעה איחור או חלק ממנה יגבה תשלום נוסף של 30 ₪.
במידה והורה יוסיף לאחר או שאיחורו בלתי סביר המתנ"ס שומר על זכותו להפסיק לאלתר את ההשתתפות ילדו בצהרון .

איסוף הילדים - צוות הצהרון יאסוף את הילדים מהגנים הסמוכים.

בריאות - על ההורים לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד. 

* אין לשלוח לצהרון ילד חולה:: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.
* ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
* העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון - ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב), וכן על היעדרות הילד מהגן.

ימים קצרים בגן הבוקר - בימים בהם גן הבוקר מסיים מוקדם, כגון: ימים ראשונים בגן 3, וכן ימים שנערכת בהם מסיבה בגן הבוקר, על ההורים מוטלת האחריות לקחת את הילד מהגן ולהביאו לצהרון בשעה 14:00.
לוח חופשות שנה"ל תשע"ח 2018-2019 יפורסם בהמשך..