רכזת צהרוני ניצנים
ליטל קסברג
טל:052-3121494
פקס:

צהרוני ניצנים – תשע"ח

אנא קראו בעיון!

התכנית  הינה תכנית הפעלת צהרונים עם העשרה של משרד החינוך, המועצה המקומית והחברה למתנ"סים.

המתנ"ס ממנה רכזת מטעמו אשר מפקחת על עבודת צוות הצהרונים ומדריכה אותם באופן שוטף.

ההרשמה נמשכת הרשמה על בסיס מקום פנוי

פתיחת מסגרת צהרון מותנית במספר הנרשמים.

ההרשמה הינה על פי אשכולות:

אשכול א' מחתם גני הילדים בשכונה א'

אשכול ב'- מתחם גני הילדים בשכונה ב' (ליד המכולת) 

אשכול ניצנית- מתחם גני הילדים שליד פארק ניצנית

 

מסלולי הצהרון הקיימים לבחירתכם :

מסלול 'צהרון גן רגיל'- שעות פעילות  14:00 – 16:00. פעילות במשך שנה"ל ואינו כולל חופשות של מערכת החינוך - 50 ₪ לחודש

 

מסלול 'צהרון גן פלוס'- שעות פעילות  14:00 – 16:00 וכן תוספת של 14  ימי קייטנה בימי חופשה של מערכת החינוך במהלך השנה אשר יופעלו ע"י צוות הצהרון בשעות 8:00-16:00  לוח חופשות  וימי קייטנה יפורסם. 155 ₪ לחודש

 

צהרוני בתי הספר-  מיועד לילדי כיתות א'-ב' משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00- הצהרון לא מתקיים בחופשות בית הספר. - עלות 50 ש"ח לחודש.

 

המעבר בין המסלולים יתאפשר רק עד 1.9.17 

 

מדיניות ביטולים:

- ביטולים עד 31.8.17 יחויבו בדמי ביטול בסך-  50 ₪. הביטול באמצעות טופס ביטול המופיע באתר בלבד. (יש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס)

- החל מ 1.9.17  ניתן לבטל רישום  עד ה 20 לכל חודש. ביטול לאחר תאריך זה יחוייב גם החודש העוקב.

- אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה שלמחלה ממושכת עם אישור רפואי. כל מקרה ידון לגופו. הנהלת הצהרון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חוזה עם הוריהם של ילדים, במידה והצהרון יתקשה לענות על צרכיהם ו/או שלא ימלאו אחר סעיפי התחייבות כתב זה.

 

מידע חשוב !!

צוותים – הצוותים מקצועיים ועוברים הכשרות והדרכות שוטפות, בכל מסגרת עובדות גננת מוסמכת וסייעת.

הזנה -  הילדים מקבלים ארוחה חמה מתפריט בריא וכשרה למהדרין.

העשרה - ילדי הצהרון מקבלים חוג העשרה אחד בשבוע על ידי מפעיל/ה חיצוני/ת שמגיע/ה לצהרון להעשיר בתנועה, מוסיקה,  תיאטרון, מדע, טבע וכו'.

איסוף הילדים: ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:00 . על כל רבע שעה איחור או חלק ממנה יגבה תשלום נוסף של 30 ₪.

בריאות על ההורים לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד!!

  • אין לשלוח לצהרון ילד חולה, או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים,  שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.
  • ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של  הילד.
  • הוצאות שיידרש הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד, ישולמו במלואן ע"יההורים.

העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון - ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב), וכן על היעדרות הילד מהגן.

ימים קצרים בגן הבוקר- בימים בהם גן הבוקר מסיים מוקדם, כגון: ימים ראשונים בגן 3, וכן ימים שנערכת בהם מסיבה בגן הבוקר, על ההורים מוטלת האחריות לקחת את הילד מהגן ולהביאו לצהרון בשעה 14:00.

איסוף הילדים

צוות הצהרון יאסוף את הילדים מהגנים הסמוכים לצהרון בלבד.

 

לוח חופשות שנה"ל תשע"ח 2017-2018

 

 מועדימים   תאריך לועזי  תאריך עברי הערות
ראש השנה    רביעי- חמישי   20-21.9.17  כט' באלול - א' בתשרי  חופשה 

ערב סוכות וסוכות

חול המועד סוכות 

הושענא רבה - שמחת תורה  

 רביעי- חמישי

ראשון - שלישי

רביעי - חמישי

 4-5.10.17

8-10.10.17

11-12.10.17

 יד' - טו' תשרי

יח' - כ' תשרי

כא' -כב' בתשרי

חופשה 
חנוכה  

 חמישי

ראשון

שני -רביעי

14.12.17

17.12.17

18-20.12.17 

כו' כסלו 

כט' בכסלו

ל' בכסלו -ב' בטבת 

חופשה 

מתכונת קייטנה (3)

חופשה 

תענית אסתר פורים 

רביעי 

חמישי 

 28.2.18

1.3.18

 יג' באדר

יד' באדר

 מתכונת קייטנה ( 1)

 

חופשה לפני ערב פסח 

 

 

חול המועד

חמישי

ראשון -שלישי

רביעי- חמישי

ראשון - חמישי 

 22.3.18

25-27.3.18

28.3-29.3.18

1-5.4.18

 ו' בניסן 

ט'-יג' בניסן

יב'-יג' ניסן

טז'-כ' בניסן

 מתכונת קייטנה ( 1)

מתכונת קייטנה (3)

חופשה 

חופשה

יום הזיכרון 

יום העצמאןת 

רביעי

חמישי

 18.4.18

19.4.18

 ג' באייר

ד' באייר

 חופשה 

חופשה

 ל"ג בעומר

 חמישי  3.5.18  יח' באייר  חופשה

 שבועות 

אסרו חג שבועות

 ראשון

שני

 20.5.18

21.5.18

 ו' בסיוון

ז' בסיוון 

 חופשה 

מתכונת קייטנה ( 1)

 * יום פתיחת שנת הלימודים- יום שישי , י' באלול תשע"ז 1.9.17

* יום סיום שנת הלימודים - יום שישי , טז' תמוז תשע"ח 29.618

* למתנ"ס שמורה הזכות לשינויים 

מתנ"סים מוכרים על ידי משרד העבודה , הרווחה והשירותים החברתיים ( תמ"ת )

מתבקשים לפעול על פי לוח משרד העבודה , הרוווחה והשירותים החברתיים