סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9706600
bet-el@matnasim.org.il
פקס: 02-9709560

טופס ביטול הרשמה לקייטנות תשע"ח -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד:

מתנ"ס בית אל

הנדון: ביטול רישום לקייטנה

הריני להודיע כי ברצוני לבטל את רישום ילדי לקייטנה

חתימת ההורה:
  • החברה למתנסים
  • בית אל
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים