חיפוש באתר

טפסים

טופס ביטול הרשמה לצהרוני ניצנים תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

טופס ביטול הרשמה לצהרוני ניצנים תשע"ט  - על פי הנוהל הרשום:


- ניתן לבטל הרשמה עד לתאריך 30.4.18 על ידי מילוי טופס זה ולשלם 50 ₪ דמי ביטול בלבד!
לאחר תאריך זה תחויבו בשכ"ל לחודש ספטמבר 2018.


- ביטול הרשמה לאחר פתיחת  שנה"ל הנוהל הוא:
ביטול  הרשמה לאחר פתיחת שנה"ל  הנול הוא:
ביטול יעשה עד ה-20 לחודש – ישולם דמי ביטול + שכ"ל חודש נוכחי
ביטול לאחר  20 לחודש ישולם  בנוסף החודש העוקב.


- אי השתתפות בצהרון לתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, במקרה של מחלה ממושכת יש להציג  אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו.

 

הנהלת הצהרון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חוזה במידה והצהרון יתקשה לענות על צרכיהם.

הריני מעוניין לבטל הרשמת ילדי לצהרון נצנים בשנה"ל תשע"ט
חתימה
צרו קשר:
  • מתנס בית אל
  • שד' לוז בית אל
  • בית אל
  • 02-9706600
  • פקס: 02-9709560
מתנסנט חוגים