חיפוש באתר

טפסים

טופס ביטול הרשמה לצהרון -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד:

מתנ"ס בית אל

הנדון: ביטול רישום לצהרון

הריני להודיע כי ברצוני לבטל את רישום ילדי לצהרון לשנת הלימודים תשע"ח.

שם הצהרון
חתימה:
צרו קשר:
מתנסנט חוגים