מתנס בית אל

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9706600
bet-el@matnasim.org.il
פקס: 02-9709560

הרשמה למדרשת תהילה -

הנחיות למילוי הטופס:

 

 

בס"ד

פרטי המשתתפת:
מאשרת לקבל דואר
פרטי הרשמה:
שיעור ראשון הרב רונן טמיר
שיעור שני הרב משה אליה
אופן התשלום:
הוראת קבע: ניתן לקבל טופס הוראת קבע במשרדי המתנ"ס - להחתים בבנק ולהחזיר למתנ"ס. (אין צורך לחתום שוב על הוראת קבע אם קיימת כבר הוראה מפעילות שנה קודמת או מתשלום למעון).
פרטי אשראי:
שקים: בתשלום לפי מס' החודשים של הקורס.
מזומן: בתשלום שנתי מראש בלבד.
הסכם ונהלי הרשמה:
• פתיחת כל קורס מותנה במספר מינימאלי של משתתפות המשתנה מקורס לקורס.
• במידה ואין מספיק נרשמות רשאי המתנ"ס לא לפתוח את הקורס. ובמידה ומספר הנרשמות יורד מתחת למינימום רשאי המתנ"ס לסגור את הקורס.
• במקרה והקורס לא ייפתח או ייסגר ע"י המתנ"ס, יוחזר הכסף במלואו (עבור יתרת הימים).
• המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של השיעורים בהודעה מראש.
• הריני מאשר פרסום תמונות של המשתתפים בפעילות, באתר המתנ"ס ובחוברת החוגים.
• הנני מצהירה כי אין לי מגבלות רפואיות והנני מסוגלת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה אני מתחייב לדווח מיידית במזכירות.
• מסלול התשלומים הינו לשנה מראש ומשולם ב-9 חודשים.
• אי הופעה לשיעור אינה פוטרת מתשלום. משתתפת שתעדר מכל סיבה שהיא לא תקבל החזר תמורת השיעור.
• המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות משתתפת על פי שיקוליו במידה והנ"ל פוגעת בפעילות השוטפת או במשתתפות האחרות.
• ידוע לי כי אם לא נעמוד בכל התשלומים יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפותי לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש, בנוסף לתשלום העמלה ודמי טיפול הנדרשים. במידה והתשלום לא יוסדר תוך חודש ימים יועבר הנושא לטיפול משפטי וההוצאות המשפטיות יחולו על החייב.
הנחיות ביטול:
• משתתפת הרוצה לבטל השתתפות אחרי התאריך 30/11/17 – חישוב המחיר יהיה שנתי מלא או לפי שיעור בודד כפול מס' השיעורים שהתקיימו – לפי הנמוך מבניהם.
• ביטול קורס ייעשה ע"י מילוי טופס ביטול חוג בכתב בלבד! ניתן למצוא גם באתר המתנ"ס ולשלוח למזכירות בפקס 02-9709560 או במייל: bet-el@matnasim.org.il
• חובה לוודא טלפונית במזכירות המתנ"ס שהפקס/המייל הגיע!
• החזר כספי יינתן מתאריך מילוי הטופס בלבד. אין ביטול קורס רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
• מועד אחרון לביטול קורס הינו 31/1/17. לאחר תאריך זה אין אפשרות לבטל או לעבור לקורס אחר! הנהלת המתנ"ס תעמוד בתוקף על נושא זה.
• בגין היעדרות מרצה יוחזר שיעור במועד אחר. במידה ולא ניתן יהיה להחזיר שיעור, יזוכה חשבונכם בחלק היחסי לתקופת ההיעדרות.
חתימה:
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
  • החברה למתנסים
  • בית אל
  • מתנסנט