מתנס בית אל

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9706600
bet-el@matnasim.org.il
פקס: 02-9709560

טופס הרשמה לתלמוד תורה -

הנחיות למילוי הטופס:

 

ניתן להרשם בשתי דרכים:

1. פקס או מייל - ניתן להדפיס את הטופס (בכפתור בראש הדף) - למלא באופן ידני – לרשום את פרטי כרטיס האשראי בתחתית הדף – ולשלוח בפקס/מייל.

נא לשלוח לפקס 02-9709560 – חובה לוודא קבלת הפקס

במשרד 02-9706600 , או למייל bet-el@matnasim.org.il

2. הרשמה ותשלום באשראי באתר המאובטח של החברה למתנ"סים (אין צורך למלא טופס זה). להרשמה מאובטחת לחץ כאן.

 

בס"ד

פרטי ההורים:
הריני מאשר/לא מאשר פרסום תמונות הנרשם באתר המתנ:
אופן התשלום
ניתן לקבל טופס הוראת קבע במשרדי המתנ"ס
הסכם ונהלי הרשמה:
• הפעילות בתלמוד תורה הינה מתחילת שנת הלימודים ועד ה-31/7/16.
• בחלק מהגנים הפעילות מתקיימת מחוץ לגן במבנה סמוך.
• פתיחת ת"ת מותנה במס' הנרשמים בגן.
• במקרה והכיתה תיסגר ע"י המתנ"ס, יוחזר הכסף במלואו (עבור יתרת הימים).
• המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של הפעילות בת"ת בהודעה מראש.
• מסלול התשלומים הינו לשנה מראש ומשולם ב-11 חודשים.
• אי הופעה לתלמוד תורה אינה פוטרת מתשלום. משתתף שייעדר מכל סיבה שהיא לא יקבל החזר תמורת השיעור.
• המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות משתתף על פי שיקוליו במידה והנ"ל פוגע בפעילות השוטפת או במשתתפים האחרים.
• הריני מאשר פרסום תמונות של הנרשם , באתר המתנ"ס ובחוברת החוגים.
• הנני מצהירה כי אין לי מגבלות רפואיות והנני מסוגלת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה אני מתחייב לדווח מיידית במזכירות.
• דמי הרשמה בסך 100 ₪ כלולים כבר בתשלום התלמוד תורה.
• הנחה של 10% תינתן החל מהילד השני למשפחה.
• ידוע לנו כי אם לא נעמוד בכל התשלומים יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות התלמיד לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש בנוסף לתשלום העמלה ודמי טיפול הנדרשים. במידה והתשלום לא יוסדר תוך חודש ימים יועבר הנושא לטיפול משפטי וההוצאות המשפטיות יחולו על החייב.
הנחיות ביטול:
• ביטול השתתפות ייעשה ע"י מילוי טופס ביטול חוג בכתב בלבד! ניתן למצוא גם באתר המתנ"ס ולשלוח למזכירות בפקס 02-9709560 או במייל: bet-el@matnasim.org.il
• חובה לוודא טלפונית במזכירות המתנ"ס שהפקס/המייל הגיע!
• החזר כספי יינתן מתאריך מילוי הטופס בלבד. אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
• מועד אחרון לביטול חוג ת"ת הינו 31/1/17. לאחר תאריך זה אין אפשרות לבטל! הנהלת המתנ"ס תעמוד בתוקף על נושא זה.
• ניתן לפרוש מהת"ת ללא חיוב דמי הרישום עד ארבעה שבועות, לאחר מכן יחויב המשתתף בדמי הרישום ובמכסת השיעורים שהשתתף.
• במקרה של מחלה הנמשכת מעל לשבועיים יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו.
• לנרשמים אחרי 31/1/2017 ניתן יהיה לפרוש ללא דמי רישום עד ארבעה שבועות. לאחר מכן לא ניתן יהיה לפרוש מהת"ת.
חתימה
פרטי אשראי:
בעל הכרטיס:
מס' הכרטיס:
תוקף הכרטיס:
להרשמה באמצעות טופס מקוון לחץ "שלח" . ההרשמה לא תאושר ומותנית במסירת פרטי כרטיס האשראי בטלפון 02-9706600 בשעות העבודה!
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
  • החברה למתנסים
  • בית אל
  • מתנסנט