טופס פקדון לשכירות | מתנס בית אל

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9706600
bet-el@matnasim.org.il
פקס: 02-9709560

טופס פקדון לשכירות

טופס פקדון -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד

מתנ"ס בית אל

הריני מתחייב שבמקרה של נזק שעליו עלי לשלם בעקבות שימוש

באולם פסיפס:
במועדון גיל הזהב:
ניתן יהיה לבצע את הגביה באמצעות: כרטיס האשראי או הוראת הקבע שלי שפרטיו נמצאים במערכת של המתנ"ס.
חתימת השוכר:
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
  • החברה למתנסים
  • בית אל
  • מתנסנט