חיפוש באתר

טפסים

טופס ביטול הרשמה למעון -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד:

מתנ"ס בית אל

הנדון: ביטול רישום למעון

הריני להודיע כי ברצוני לבטל את רישום ילדי למעון לשנת הלימודים תשע"ו.

חתימה:
צרו קשר:
מתנסנט חוגים