טופס ביטול הרשמה למעון | מתנס בית אל

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9706600
bet-el@matnasim.org.il
פקס: 02-9709560

טופס ביטול הרשמה למעון

טופס ביטול הרשמה למעון -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד:

מתנ"ס בית אל

הנדון: ביטול רישום למעון

הריני להודיע כי ברצוני לבטל את רישום ילדי למעון לשנת הלימודים תשע"ו.

חתימה:
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
  • החברה למתנסים
  • בית אל
  • מתנסנט