סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9706600
bet-el@matnasim.org.il
פקס: 02-9709560

טופס ביטול הרשמה לחוגים -

ביטול החוג מחייב בתשלום דמי הרישום )עפ"י תקנון ההרשמה( בסך 100 ₪
יש להודיע בכתב על ביטול החוג מייד עם ההחלטה. החוג יבוטל החל מיום מילוי טופס זה!
מועד אחרון לביטול חוג הינו 31/1
חובה לוודא טלפונית במזכירות המתנ"ס שהמייל התקבל
חתימה:
  • החברה למתנסים
  • בית אל
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים