חיפוש באתר

טפסים

טופס ביטול הרשמה לחוגים -

הנחיות למילוי הטופס:

מועד אחרון לביטול חוג הינו 31/1

ביטול חוג לאחר תאריך זה - באישור רכזת החוגים רותי פרץ , בלבד!!!

ביטול החוג מחייב בתשלום דמי הרישום )עפ"י תקנון ההרשמה( בסך 100 ₪
יש להודיע בכתב על ביטול החוג מייד עם ההחלטה. החוג יבוטל החל מיום מילוי טופס זה!
מועד אחרון לביטול חוג הינו 31/1
חובה לוודא טלפונית במזכירות המתנ"ס שהמייל התקבל
חתימה:
צרו קשר:
מתנסנט חוגים