תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.matnas-betel.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
טקס יום השואה
טקס יום השואה
טקס יום השואה
טקס יום השואה
טקס יום השואה
טקס יום השואה
טקס יום השואה
טקס יום השואה
טקס יום השואה
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר
טקסי אייר