צהרוני ניצנים – תשע"ח

אנא קראו בעיון!

התכנית  הינה תכנית הפעלת צהרונים עם העשרה של משרד החינוך, המועצה המקומית והחברה למתנ"סים.

המתנ"ס ממנה רכזת מטעמו אשר מפקחת על עבודת צוות הצהרונים ומדריכה אותם באופן שוטף.

הרשמה באמצעות אתר האינטרנט בדף הבית של המתנ"ס עד יום שלישי כ"ג באב 15/8. לאחר תאריך זה ההרשמה תהיה מותנת במספר המשתתפים.

פתיחת מסגרת צהרון מותנית במספר הנרשמים.

ההרשמה הינה על פי אשכולות :

אשכול א' מחתם גני הילדים בשכונה א'

אשכול ב'- מתחם גני הילדים בשכונה ב' (ליד המכולת) 

אשכול ניצנית- מתחם גני הילדים שליד פארק ניצנית

 אשכול בתי הספר:

בי"ס בנים , בי"ס בנות , תלמוד תורה שער השמים.

 

מסלולי הצהרון הקיימים לבחירתכם :

מסלול 'צהרון גן רגיל'- שעות פעילות  14:00 – 16:00. פעילות במשך שנה"ל ואינו כולל חופשות של מערכת החינוך - 50 ₪ לחודש

 

מסלול 'צהרון גן פלוס'- שעות פעילות  14:00 – 16:00 וכן תוספת של 14  ימי קייטנה בימי חופשה של מערכת החינוך במהלך השנה אשר יופעלו ע"י צוות הצהרון בשעות 8:00-16:00  לוח חופשות  וימי קייטנה יפורסם. 155 ₪ לחודש

 

צהרוני בתי הספר-  מיועד לילדי כיתות א'-ב' משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00- הצהרון לא מתקיים בחופשות בית הספר. - עלות 50 ש"ח לחודש.

*** תלמוד תורה שער השמים*** - הצהרון יתקיים בין השעות 14.00-16.00 בכפוף לחופשות משרד החינוך ולא לפי חופשות התלמוד תורה!

המעבר בין המסלולים יתאפשר רק עד 1.9.17 

 

מדיניות ביטולים:

- ביטולים עד 31.8.17 יחויבו בדמי ביטול בסך-  50 ₪. הביטול באמצעות טופס ביטול המופיע באתר בלבד. (יש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס)

- החל מ 1.9.17  ניתן לבטל רישום  עד ה 20 לכל חודש. ביטול לאחר תאריך זה יחוייב גם החודש העוקב.

- אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה שלמחלה ממושכת עם אישור רפואי. כל מקרה ידון לגופו. הנהלת הצהרון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חוזה עם הוריהם של ילדים, במידה והצהרון יתקשה לענות על צרכיהם ו/או שלא ימלאו אחר סעיפי התחייבות כתב זה.

 

מידע חשוב !!

צוותים – הצוותים מקצועיים ועוברים הכשרות והדרכות שוטפות, בכל מסגרת עובדות גננת מוסמכת וסייעת.

הזנה -  הילדים מקבלים ארוחה חמה מתפריט בריא וכשרה למהדרין.

העשרה - ילדי הצהרון מקבלים חוג העשרה אחד בשבוע על ידי מפעיל/ה חיצוני/ת שמגיע/ה לצהרון להעשיר בתנועה, מוסיקה,  תיאטרון, מדע, טבע וכו'.

איסוף הילדים: ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:00 . על כל רבע שעה איחור או חלק ממנה יגבה תשלום נוסף של 30 ₪.

בריאות על ההורים לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד!!

  • אין לשלוח לצהרון ילד חולה, או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים,  שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.
  • ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של  הילד.
  • הוצאות שיידרש הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד, ישולמו במלואן ע"יההורים.

העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון - ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב), וכן על היעדרות הילד מהגן.

ימים קצרים בגן הבוקר- בימים בהם גן הבוקר מסיים מוקדם, כגון: ימים ראשונים בגן 3, וכן ימים שנערכת בהם מסיבה בגן הבוקר, על ההורים מוטלת האחריות לקחת את הילד מהגן ולהביאו לצהרון בשעה 14:00.

איסוף הילדים

צוות הצהרון יאסוף את הילדים מהגנים הסמוכים לצהרון בלבד.